Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gökkubbe Altinda Birlikte Yaşamak” Sergisi Hakkında Duyuru , 28.01.2010

“GÖKKUBBE ALTINDA BİRLİKTE YAŞAMAK”  sergisi   hakkında duyuru

T.C. Başbakanlık  Devlet  Arşivleri   Genel  Müdürlüğü  ve  Dışişleri  Bakanlığımızın   ortak  çalışması  sonucunda  hazırlanan  ‘Gökkubbe  Altında  Birlikte  Yaşamak’  isimli  serginin  Başkonsolosluğumuzda  1-19 Şubat 2010  tarihleri arasında  hafta  içi  her gün  mesai  saatleri  içinde  ziyaret  edilmesi  mümkündür.   

Sergide  ülkemizde  tarih  boyunca   farklı  din, mezhep  ve  etnik ökene  mensup    milletlerin  barış  içinde  bir  arada   yaşamaları ile   barış  ve  istikrarın   korunması  amacıyla  Osmanlı  İmparatorluğunun   çağdaşı   Avrupa  devletleriyle   yazışmalarını   konu  alan    ferman, mektup,  fotoğraf  ve  diğer  belgeler  ile  Almanya  ile  ilişkilere  dair  bazı   belgelerin  örnekleri  sergilenmektedir.  

Asılları  Osmanlıca   olan  ve   halen  Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğü  Osmanlı  Arşivlerinde  muhafaza  edilen     tarihi   belgeler,    65cmx90 cm  boyutunda  plakalar  üzerinde    Türkçe  ve Almanca  kısa  açıklamalarıyla  birlikte  sergilenmektedir.  

Sergide  yeralan  bazı  tarihi belgeler şunlardır:

- Fatih Sultan  Mehmet’in   Bosnalı  ruhban  sınıfına    dini  hürriyet verilmesine  dair fermanı, 1478

- Kanuni  Sultan  Süleyman’ın  Fransa  Kralına  mektubu, 1565,

-  Kanuni  Sultan  Süleyman’ın Portekiz  Kralına  mektubu, 1565,

- Bosna’da  Yenipazar   sancağında  kilise  inşaatına yardıma  dair  belge, 1874

- Sultan III. Murad’ın  İngiltere Ktaliçesi ı. Elizabeth’e  mektubu, 1593,

- Vladika, metropolit ve  papazların  ibadetlerine  müdahale  edilmemesine  dair hüküm, 1671,

- İsveç  Kralı Karlos’un  Sultan  III. Ahmed’e  mektubu, 1709,

- Sultan III. Ahmed’in  Macar  Kralı Rakofçi’ye  mektubu, 1716,

- İstanbul  Yedikule’de  Ermeni  milleti  için   hastane  kurulmasına  dair  padişah  fermanı, 1834,

- Alman  İmparatoru II.  Wilhelm’e  nişan  verilmesine  dair  padişah  fermanı, 1898

- II. Abdülhamid  döneminde  devlet  dairelerinde   görevli  Ermeni memurların  listesi, 1893

- Karaköy’e  köprü yapılması   için  Nürnberg’te  yerleşik  bir  firmayla  sözleşme  yapılamasına  dair  karar, 1909,

- Osmanlı  Meclis-i Mebusan  Meclisindeki  bazı  Ermeni milletvekillerinin   fotoğrafları,  1913

Saygıyla  duyurulur.