E-buluşma (randevulu Konsolosluk İşlemleri) Hakkında Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 17.11.2009

Başkonsolosluğumuzda,20 Ekim 2009 tarihinden itibarene-Buluşma (Randevulu Konsoloslukİşlemleri)servisivatandaşlarımızınhizmetinesunulmuştur. Buhizmetimizden e-konsolosluk üyesivatandaşlarımızyararlanabilmektedir. Vatandaşlarımızıne-konsolosluksisteminekaydolmaları önemtaşımaktadır.www.e-konsolosluk.netsayfasındanvatandaşlarımıze-konsolosluksisteminekaydolabilirler.

e-konsolosluküyesivatandaşlarımızın, e-konsolosluk üzerinden interaktif olarak yapılamayan konsolosluk işlemleri için

www.e-konsolosluk.net sayfasındaki e-Buluşma(Randevulu Konsolosluk İşlemi)

linkindenrandevualarakişlemlerinisırabeklemeksizin gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.

e-Buluşma(Randevulu Konsolosluk İşlemleri) için buaşamada sadeceSalı günleri saat 09.00 ile 12.00arasındarandevuverilebilmektedir.

e-Buluşma (Randevulu Konsoloslukİşlemleri) sisteminin kullanımınadairaçıklayıcıbirnotaşağıdakayıtlıdır.

İnteraktif olarak yapılamayan konsolosluk işlemlerie-Buluşma (Randevulu Konsolosluk İşlemi) Servisveİşlembölümündekayıtlıdır. İnteraktifolarakyapılabilenkonsoloslukişlemleriiçin lütfen e-konsoloslukAna Sayfa >> Konsolosluk İşlemleribölümünü(www.e-konsolosluk.net/ConsularServices/CS_AnaSayfa.aspx ) ziyaretediniz. )

Vatandaşlarımızasaygıyladuyurulur.

NasılRandevuAlacağım?

Adım-Adım RandevuAlma İşlemi:

Herbirkonsoloslukişlemiiçinayrı randevualmayıunutmayınız.!

1.Adım: E-konsolosluk)sayfasından (/www.e-konsolosluk.net)e-Buluşma linkinitıklayınız;

2.Adım: e-Buluşma (Randevulu Konsolosluk İşlemi)sayfasından

(http://www.e-konsolosluk.net/Randevu_AnaSayfa.aspx )Randevu Almak İçin Tıklayınız butonunuseçiniz;

3. Adım:

T.C. Karlsruhe BAŞKONSOLOSLUĞU'dan randevu almak için:

başlığıaltındaki- 3maddelikaçıklamayıdikkatleokuyunuz;

4. Adım: Servisveİşleminiziseçiniz;

5. Adım:SeçtiğinizServisveİşlemiçinrandevualmakiçin öncesağtaraftakitarihve zamantablosundankendiniziçinuyguntarihvezamanıseçiniz. Randevuiçin uygunolantarihvezamanaralığınıgösterenbölümler tabloda dahaaçık gri renklidir. Eğermevcuttabloda randevuiçinuygun yerbulunmuyorsa( budurumda tablonuntamamıkoyugri olacaktır)tablonunsolvesağüstköşelerindebulunan<<ÖncekiHaftaveSonrakiHafta >>butonlarınıkullanarakkendiniziçinuyguntarihvesaatibelirleyiniz.

Tarihvezamandilimitablosunda doğrubölümtıklandığında açıkgrirenkli dikdörtgenkırmızıyadönüşecektir.

6.Adım: Seçtiğiniztarihve zamandilimininRandevuZamanıbaşlığı altındakırmızırenkliyazışeklinde görünmesi,randevutalepişleminizin başarıylatamamlanmaktaolduğunu gösterir.Bu durumda

Randevu Al

Butonunuseçerek randevunuzukesinleştirin;

7.Adım:

Randevu Al

Butonutıklandığındarandevunuzailişkinbilgileri (tarihvesaati) gösterensayfayaulaşılır. Başkonsolosluğa randevu gün ve saatinizdee-BuluşmaRandevuBilgiFormuyla gelmeniztavsiye olunur.

e-BuluşmaRandevuBilgiFormunuzun yazıcınızdan'çıktı' almak içinsayfadakitıklayınız.seçiniz;

Almış olduğunuz randevuları görmek veya iptal etmek içinsayfadakiburaya tıklayabilirsiniz. bölümündenişlemlerinizedevam edebilirsiniz.

8.Adım: 4.,5., ve 6. adımlardadoğruseçim yapılmamasıhalindeRandevuZamanıbaşlığı altındakırmızıyazıylahatalıseçimedairaşağıdakiuyarılardanbiriveyabirkaçıgörünür.

- Lütfen Servis Seçiniz.
- Lütfen İşlem Seçiniz.
- Lütfen Randevu Zamanı Seçiniz.

Uyarılardoğrultusundauygunseçimleriyaparakrandevutalepişleminizedevam edebilirsiniz.

e-Buluşma(Randevulu Konsoloslukİşlemi)servisimizikullandığınıziçinteşekkürederiz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

8.30 - 16.30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)

Tebligat alımı ile kimlik kartı ve pasaport teslimatı dışındaki işlemler randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Danışmanımız Pazartesi günleri 09:30-12:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

25.12.2020 Resmi Tatil - Noel 1. Gün
1.1.2021 Resmi Tatil - Yılbaşı
6.1.2021 Dini Tatil - 3 Kutsal Kral
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Dini Tatil - Kurban Bayramı
29.10.2021 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Resmi Tatil - Azizler Yortusu