Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER , 15.11.2016

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

VEKALETNAME İŞLEMLERİ İÇİN;

  • Konsolosluğumuz Noter Servisi’nde mal varlığı ve maddi hususları içeren konularda (örneğin; tapu işlemleri, banka işlemleri, emekli aylığı çekme, kira işleri, doğrudan gelir desteği vs.) vekalet hazırlatmak isteyen 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın işlemleri ev doktorlarından alacakları ve içeriği aşağıda belirtilen sağlık raporunu  birlikte (en az 1 haftalık) sunmalarıyla gerçekleştirilecektir.

Not: Raporun Almanca olarak alınması halinde https://www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index adresinde kayıtları bulunan Yeminli Tercümanlar tarafından Türkçe çevirisi yapılmış olmalıdır.

 

Rapor örneği;

  • Um über ihr/sein Vermögen und materiellen Sachverhalte eigenstandig zu entscheiden und für diese Angelegenheiten bei amtlichen Behörden selbst zu verfahren ist Frau/Herr ……………………. im guten geistigen Gesundeitszustand.
  • Mal varlığı ve maddi hususlarda kendi başına karar verebilme ve ilgili konularda resmi dairelerde işlem yapabilme yeteğine sahip Bayan/Bay …………………..…..’ın akıl sağlığı yerindedir.

 

TERCÜME TASDİKİ İŞLEMLERİ İÇİN:


  Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanlar
https://www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index
tarafından yapılan çevirili evrak 1 asıl, 1 fotokopi olarak getirilmesi gerekmektedir.

FOTOKOPİ TASDİKİ İŞLEMLERİ İÇİN:

Tasdiki yapılacak asıl belge ve 2 adet fotokopi olarak getirilmesi gerekmektedir.


İlgili Dosyalar :

- NOTER İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER.docx