Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Duyuru -- Kara Taşitlari Yönetmelik Değişikliği , 20.10.2015

DUYURU

 

 

KARA TAŞITLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 

Madde 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

 

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört

ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay."

 

Sözkonusu karar, 13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.