Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Önemli Duyuru , 03.07.2014

ÖNEMLİ DUYURU

Vatandaşlarımızın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt için adres beyanında

bulunabilmelerini teminen, BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ 5 TEMMUZ CUMARTESİ

VE 6 TEMMUZ PAZAR GÜNLERİ, 11.00 - 16.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK

OLACAKTIR.

Sözkonusu tarihlerde, sadece vatandaşlarımızın yurt dışı seçmen kütüğüne

kayıt olabilmeleri için ''Adres Beyanı'' işlemi yapılacak, bunun dışında herhangi

bir konsolosluk işlemi yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.