Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mavi Kart Hakkinda Duyuru , 26.09.2013

Yeni tip Mavi Kart tanzim edilmesine başlanmıştır.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 7. fıkrasındaki "Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir" hükmü gereğince, yeni tip Mavi Kartlar kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

Eski tip Mavi Kartların ibraz edilerek yapılacağı başvurularda ise başvuru sahibinin pasaportunu veya uyrukluğunda bulunduğu ülkenin kimliğini de ibraz etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, pembe kart veya eski tip Mavi Kart hamili vatandaşlarımızın da bu kartlarını yeni tip Mavi Kartlarla değiştirmeleri faydalı olacaktır.

Yeni uygulamayla, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin Türk vatandaşı olmayan üç altsoylarına (çocukları, torunları ve torunun çocuğu ) Mavi Kart alma imkanı tanınmıştır. Ayrıca, sözkonusu şahısların Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni hallerinde meydana gelen nüfus olaylarının(evlenme, boşanma, ad-soyad değişikliği gibi) Mavi Kartlılar kütüğüne işlenmesi mümkün kılınmıştır. Böylece, yeni tip Mavi Kartların güncel ad-soyad ve medeni hali belirtir şekilde  düzenlenmesi mümkün hale  getirilmiştir.

Bu sebeple, Mavi Kart almak üzere Başkonsolosluklarımıza başvuracak olan  şahısların öncelikle,  Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri ve doğum olaylarını Başkonsolosluklarımız kanalıyla Mavi Kartlılar kütüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir.

KENDİLERİ VE ALTSOYLARI İÇİN MAVİ KART BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARIN, BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZA GELMEDEN ÖNCE, TELEFON VEYA E-POSTA İLE DETAYLI BİLGİ ALMALARI YARARLI OLACAKTIR.

 

TEMAS BİLGİLERİMİZ:

Vatandaşlık Servisi:   0721-9844025-41 (14.30-16.30)

Evlendirme Servisi:    0721-9844022 (14.30-16.30)

Nüfus   Servisi:           0721-9844024-34 (14.30-16.30)

E-posta:                      konsulat.karlsruhe@mfa.gov.tr

 

İlgili Dosyalar :

- MAVİ KART HAKKINDA DUYURU