Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Almanya'ya Göçün 50. Yılı Etkinlikleri - Logo Yarışması , 31.01.2011

 

Almanya’ya Türk işgücü göçünün 50. yılı münasebetiyle bu yıl içinde Almanya ve Türkiye’de düzenlenmesi planlanan etkinliklerde kullanılmak üzere konunun anlam ve önemini en doğru şekilde ifade edecek bir logonun Almanya’da yapılacak bir logo yarışması ile belirlenmesine karar verildiği, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (BYTATB) alınan bir yazıya atfen Bakanlığımızca bildirilmektedir. 

 

Sözkonusu yarışmaya katılmak isteyen adayların eserlerini 21 Şubat 2011 tarihine kadar Almanya’daki Başkonsolosluklarımıza veya BYTATB’na teslim edebilecekleri bildirilmiştir. İlişikte Logo Tasarım Teknik Şartnamesi sunulmuştur.