Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Vatandaşlığından Çıkma Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler , 16.12.2010

  TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

 1-En son medeni halini gösteren ve üzerinde T.C.Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı ve varsa pasaport

 2-Halihazırda Türk vatandaşlığının yanı sıra yabancı bir devlet vatandaşlığı da bulunanlar;

   a-Yabancı statüdeki anne veya  babadan ötürü, yabancı devlet vatandaşlığını doğumla kazananlar:

- Uluslararası doğum belgesi aslı ve 1 fotokopisi,

- Yabancı devlet vatandaşlık kimliğinin ön ve arka sayfasının 2 şer adet fotokopisi,(Alman vatandaşlığının haricindekilerin kimliklerinin noter tasdikli 2 adet Türkçeye çevirisi - Fotoğraflı ve T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı, - 6 aydan eski olmayan 2 fotoğraf,

 - 16 .Euro  

   b- Alman vatandaşlık Yasasının 40/b maddesi uyarınca  Alman vatandaşlığını kazananlar;

       - Alman vatandaşlık belgesinin (Einbürgerungsurkunde) 2 fotokopisi

       - Fotoğraflı ve T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

       - 6 aydan eski olmayan 2 fotoğraf,

       -16.- Euro   

NOT: 2nci madde kayıtlı bulunan ve 18 yaşını tamamlayan, ancak 19 yaşından gün almayan erkekler Türk vatandaşlığından çıkma başvuru                                               yapabilirler.

19 veya daha büyük yaşta olan erkekler, öncelikle kazandıkları yabancı devlet vatandaşlıkları  bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine                                                                                                       kaydedilmesinin ardından askerlik ertelemelerini yerine getirmeleri durumunda Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunabilirler.

 3-Yerel Alman makamlarından alınacak teminat belgesinin(Einbürgerungszusicherung) aslı ve 2 fotokopisi.4-Çocukları ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma başvurusu yapmak isteyenler;

   Anne veya baba ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen çocuklar için anne veya babadan alınacak muvafakat,

   Anne veya babanın yabancı olması durumunda muvafakat aranmaz.

   Anne-babaları boşanmış olan çocuklar için de muvafakat verilmesi zorunludur.