Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Hakkinin Kullanilmasi Konusunda Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 18.12.2018

6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan AnayasaMahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dairİçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu değişiklikler doğrultusunda;

1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,


2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

8.30 - 16.30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)

Tebligat alımı ile kimlik kartı ve pasaport teslimatı dışındaki işlemler randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Danışmanımız Pazartesi günleri 09:30-12:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

25.12.2019 Resmi Tatil - Noel 1. Gün
26.12.2019 Resmi Tatil - Noel 2. Gün
1.1.2020 Resmi Tatil - Yılbaşı
6.1.2020 Dini Tatil - 3 Kutsal Kral
10.4.2020 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
13.4.2020 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2020 Resmi Tatil - İşçi Bayramı
21.5.2020 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
1.6.2020 Dini Tatil - Küçük Paskalya
11.6.2020 Dini Tatil - Yortu Bayramı
31.7.2020 Dini Tatil - Kurban Bayramı
29.10.2020 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı