Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Hakkinin Kullanilmasi Konusunda Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 18.12.2018

6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan AnayasaMahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dairİçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu değişiklikler doğrultusunda;

1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,


2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 14:00


 • T.C.K.B.K KÜTÜPHANESi
 • 1.1.2019 Resmi Tatil - Yılbaşı
  19.4.2019 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
  22.4.2019 Dini Tatil - Paskalya
  1.5.2019 Resmi Tatil - İşçi Bayramı
  30.5.2019 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
  4.6.2019 Dini Tatil - Ramazan Bayramı 1. Gün
  10.6.2019 Dini Tatil - Küçük Paskalya
  20.6.2019 Dini Tatil - Yortu Bayramı
  3.10.2019 Resmi Tatil - AFC Milli Günü
  29.10.2019 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı
  1.11.2019 Resmi Tatil - Azizler Yortusu
  25.12.2019 Resmi Tatil - Noel 1. Gün
  26.12.2019 Resmi Tatil - Noel 2. Gün