Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Hakkinin Kullanilmasi Konusunda Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 18.12.2018

6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan AnayasaMahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dairİçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu değişiklikler doğrultusunda;

1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,


2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

8.30 - 16.30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)

Tebligat alımı ile kimlik kartı ve pasaport teslimatı dışındaki işlemler randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Danışmanımız Pazartesi günleri 09:30-12:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

1.1.2021 Resmi Tatil - Yılbaşı
6.1.2021 Dini Tatil - 3 Kutsal Kral
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Dini Tatil - Kurban Bayramı
29.10.2021 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Resmi Tatil - Azizler Yortusu