2010-2011 Öğretim Yılında Grundschule Birinci Sınıfa Başlayacak Öğrencilerin Okula Kayıt Edilmeleri Hakkında Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 02.03.2010

Basına, Okul-Aile Birliklerine, Dernek Yöneticilerine ve Velilere;

Eğitim Ataşeliğimizce2010-2011 öğretim yılında Grundschule birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula kaydı konusunda hazırlanan bilgilendirme notu müteakip maddelerde sunulmuştur.

1-Kayıt Zamanı:

Baden-Württemberg Eyaletinde zorunlu öğretim çağına (schulpflichtige Kinder) giren öğrencilerin kayıt işlemleri, Mart ayı içinde yapılacaktır. 01 Ekim (Oktober) 2003 ile 30 Eylül (September) 2004 tarihleri arasında doğan çocuklar, 2010-2011 öğretim yılında Grundschule birinci sınıfa başlayacaklardır. Bu tarihler arasında doğan çocukların velilerine ikamet ettikleri yerin bağlı olduğu Grundschule tarafından çocuklarının kaydını yaptırmaları için bir mektup gönderilecektir. Bu daveti alan veliler, mektupta belirtilen tarihte çocuklarının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneğiyle (Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch) okula baş vurmalıdır.Başvuru sırasında çocuğun da hazır bulunması gerekmektedir.

2-Erken Kayıt: (Anmeldung/Aufnahme)

Yukarda belirtilen tarihler arasında doğan çocuklar, 2010-2011 öğretim yılında Grundschule birinci sınıfa başlayacaklardır. Bu tarihler arasında doğan çocukların okula kaydı ve devamı zorunludur. Ayrıca 01 Ekim (Oktober) 2004 ile 30 Haziran (Juni) 2005 tarihleri arasında altı yaşını tamamlayacak olan çocuklardan zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri yeterli görülenler, velilerin yazılı başvurusu üzerine okula kayıt edilebilirler. Kayıt kararını, okul doktorunun ve gerektiğinde okul psikologunun muayene raporunu dikkate alarak, okul müdürü verir. Çocuk hakkında, okula başlayacak olgunluğa ulaşmadığı kanaatine varılırsa kaydı yapılmaz.

3-Ana Sınıfına (Grundschulförderklassen) Kayıt (Zurückstellung):

Zorunlu öğretim çağında oldukları halde fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden birinci sınıfı başaracak olgunluğa ulaşamadığı, sağlık idaresi (Gesundheitsamt) tarafından yapılan okula uygunluk muayenesi (Einschulungsuntersuchung) sonucu tespit edilen öğrenciler, okul müdürünün kararıyla, birinci sınıf yerine ana sınıfına (Grundschulförderklassen) kayıt edilirler. Ana sınıfında geçen bu bir yıllık süre zorunlu öğretim süresinden sayılmaz. Anasınıfları (Grundschulförderklassen) her okulda bulunmadığından, çocuğun kaydı ana sınıfı bulunan yakın bir okula yapılır.

Bu sınıflarda okuma-yazma çalışmaları yapılmaz. Öğrencilere, onları birinci sınıfa hazırlayıcı bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılır.

4-Kayıt Yapılacak Okulun Seçimi:

Baden-Württemberg Eyaletinde her okulun (Grundschule) öğrenci alacağı yerleşim bölgesi, önceden belirlenmiştir. Diğer bir deyişle veliler çocuklarını istedikleri okula (Grundschule) kaydedemezler. Her veli çocuğunu, ikamet etmekte olduğu yerin bağlı olduğu okula kaydetmek zorundadır. Ancak çocuğunu, ikamet etmekte olduğu yerin bağlı olduğu okul yerine, başka bir okula göndermek isteyen veliler, önce ikamet ettiği yerin bağlı olduğu okula başvurup, okuldan alacakları form dilekçeyi doldurarak, başka bir okul için müracaatta bulunacaklar. Bu form dilekçeleri oturduğunuz yerleşim birimindeki okulda (Grundschulede) bulabilirsiniz. Eğitim Müdürlükleri (Schulamt) bu dilekçeleri değerlendirip, cevaplandırırlar. Dilekçede gösterdiğiniz sebep, kabul edilirse, çocuğunuzun kaydı, istediğiniz okula yapılır.

5-Özel Eğitim Okullarına Kayıt (Sonderschule):

Kayıt sırasında özel eğitim ihtiyacı olduğu öngörülebilen çocuklar, öğrenme engellerine uygun Özel Eğitim Okullarına (Föderschule/Sonderschule) gönderilebilirler. Özürlü ve hasta çocukların da okula kaydı zorunludur. Velilerin başvurusu üzerine engelli çocukların okul çağına gelmeden engellerine uygun okullara kaydı mümkündür.

Okula kayıtla ilgili merak ettiğiniz diğer konuları size en yakın Grundschule sekreterliğinden veya Ataşeliğimizin www.karlsruhe-meb.de sitesinden öğrenebilirsiniz.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 14:00


 • T.C.K.B.K KÜTÜPHANESi
 • 1.1.2018 Resmi Tatil - Yılbaşı
  30.3.2018 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
  2.4.2018 Dini Tatil - Paskalya
  1.5.2018 Resmi Tatil - İşçi Bayramı
  10.5.2018 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
  21.5.2018 Dini Tatil - Küçük Paskalya
  31.5.2018 Dini Tatil - Yortu Bayramı
  15.6.2018 Dini Tatil - Ramazan Bayramı 1. Gün
  21.8.2018 Dini Tatil - Kurban Bayramı 1. Gün
  3.10.2018 Resmi Tatil - AFC Milli Günü
  29.10.2018 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı
  1.11.2018 Resmi Tatil - Azizler Yortusu
  25.12.2018 Resmi Tatil - Noel 1. Gün
  26.12.2018 Resmi Tatil - Noel 2. Gün