Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

Değerli Vatandaşlarımız,

 

Almanya’nın önde gelen eyaletlerinden biri olan Baden-Württemberg’in Karlsruhe ve Freiburg Valiliklerinin bulunduğu Baden bölümü görev alanını teşkil eden Başkonsolosluğumuzda 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Başkonsolos olarak göreve başlamış olmaktan mutluluk duymaktayım. Görev sürem boyunca siz sevgili vatandaşlarımızın resmi ve sosyal ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması içim azami gayret sarf edeceğimi bilmenizi isterim.

 

Başkonsolosluk binamızın 2013 yılında devletimizin mülkiyetine geçmesi ve bu binanın yeni altyapı ve teknolojik imkânlar açısından çağdaş bir düzeye kavuşturulmuş bulunması, konsolosluk işlemelerinin, daha hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlamaktadır.

 

Başkonsolosluğumuzun sadece resmi işlemler yapan bir mekân değil, aynı zamanda bizleri buluşturan ve kaynaştıran bir mahal olması, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerimizin daha güçlenmesini sağlayacak bir ortam hüviyetini taşıması, benim ve mesai arkadaşlarımın önemli hedeflerinden biri olacaktır. Bu hedeflerimizin yanı sıra, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak; Almanya’nın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatına daha etkin katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak; konsolosluk işlemlerine ilişkin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya azami gayret sarf etmek Başkonsolosluğumuzun diğer görevlerini teşkil edecektir.

 

Bu hedef ve görevlerin arzulanan düzeyde gerçeklemesi için yerel Alman makamlarıyla ve sizlerle işbirliği ve danışma içerisinde olacağız. Sizlerin de hem dayanışma ve birlik içinde olmanız, hem de Başkonsolosluğumuzla yakın işbirliği halinde bulunmanız sözkonusu hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.

 

Değerli vatandaşlarımız,

 

Sizlerin ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının, esasen çok eski ve köklü bir geçmişe sahip Türkiye-Almanya ilişkilerinin güçlenmesine ve çeşitlenmesine sağladığı katkı yadsınamaz. Bu katkının sınırlarını daha da genişletmek hepimizin görevidir. Sizlerin, ulusal kimliklerinizi ve kültürel değerlerinizi koruyarak Almanya’da etkin ve saygın yerlere gelmeniz, Alman toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına aktif şekilde katılmanız, Türkiye-Almanya ilişkilerinde oynadığınız köprü rolünün gücünü daha da kuvvetlendirecek ve Türk toplumunun bu ülkede layık olduğu yere ulaşmasına önemli katkıda bulunacaktır. Bu yöndeki çalışmalarınızı her zaman destekleyeceğimizden emin olunuz.

 

Hepinize, şahsım ve mesai arkadaşlarım adına en iyi dileklerimi, selam ve sevgilerimi sunarım.

 

R. Cem Örnekol

Başkonsolos